Thông báo nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ mười ba HĐND thị trấn Ninh Cường khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -2021.
Số ký hiệu văn bản 13/TB - HĐND
Ngày ban hành 02/12/2020
Ngày hiệu lực 02/12/2020
Trích yếu nội dung Thông báo nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ mười ba HĐND thị trấn Ninh Cường khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -2021.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm anh-dang.pdf