Quyết định về việc khen thưởng cho các nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2020
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ - UBND
Ngày ban hành 25/01/2021
Ngày hiệu lực 25/01/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng cho các nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm img_20210125_0003.pdf