Về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Ninh Cường
Số ký hiệu văn bản 15/NQ - HĐND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Ninh Cường
Hình thức văn bản BCĐ Covid-19
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-ve-viec-sap-nhap-to-dan-pho.pdf