Công văn về việc xây dựng, sửa đổi Hương ước, Quy ước
Số ký hiệu văn bản 194/UBND - VHTT
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc xây dựng, sửa đổi Hương ước, Quy ước
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm SỬA ĐỔI HƯƠNG ƯỚC HUYỆN.pdf