Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng TDP trên địa bàn thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 57/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng TDP trên địa bàn thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng TDP.pdf