Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/KH -UBND 09/02/2023 Kế hoạch thực hiện chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị" và " Xây dựng mô hình công dân học tập" gia đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 30
Tải về
02/HD - TTDVNN 03/02/2023 Hướng dẫn biện pháp quản lý lúa cỏ, cỏ dại và ốc bươu vàng vụ xuân năm 2023
Lượt xem: 34
Tải về
560/UBND- LĐTBXH 26/09/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Lượt xem: 100
Tải về
113/GM-UBND 22/09/2022 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 84
Tải về
112/GM-UBND 22/09/2022 Giấy mời dự Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Lượt xem: 59
Tải về
70/KH-UBND 22/09/2022 Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH
Lượt xem: 71
Tải về
534/UBND-NNPTNT 22/09/2022 V/v phát triển chăn nuôi; triển khai tiêm phòng vụ thu năm 2022
Lượt xem: 78
Tải về
532/UBND-GĐT 22/09/2022 Công văn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Lượt xem: 64
Tải về
69/KH-UBND 22/09/2022 Kế hoạch truyền thông thực hiện CTMT quốc gia giảm nghề bền vững giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 48
Tải về
68/KH-UBND 22/09/2022 Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 50
Tải về
123456