Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55/QĐ-UBND 14/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM- Đô thị văn minh Rà soát các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giao đoạn 2021- 2025 và triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh năm 2023
Lượt xem: 34
Tải về
11/KH - UBND 14/02/2023 Kế hoạch Triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, tham gia tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ
Lượt xem: 40
Tải về
10/KH - UBND 09/02/2023 Kế hoạch Vận động, tuyên truyền xây dựng phòng trào toàn dân tham gia PCCC, xây dựng mô hình Tổ liên gia, Điểm chữa cháy công cộng
Lượt xem: 37
Tải về
07/KH - UBND 19/01/2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.
Lượt xem: 45
Tải về
04/KH - UBND 12/01/2023 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về
11/KH - UBND 09/02/2023 Kế hoạch vận động, tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, xây dựng mô hình Tổ liên gia, Điểm chữa cháy công cộng.
Lượt xem: 26
Tải về
10/KH - UBND 09/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
09/KH - UBND 08/02/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về
55/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định về việc công bố nagyf bầu cử Tổ trưởng TDP trên địa bàn thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 56
Tải về
12/KH-UBND 29/04/2022 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 63
Tải về