Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55/QĐ-UBND 14/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM- Đô thị văn minh Rà soát các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giao đoạn 2021- 2025 và triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh năm 2023
Lượt xem: 34
Tải về
60/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định về việc thnahf lập Tổ bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 70
Tải về
58/QĐ-UBND 09/05/2022 Quyết định thành phần cử tri thực hiện bầu cử Tổ trưởng TDP trên địa bàn thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 63
Tải về
57/QĐ-UBND 05/05/2022 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng TDP trên địa bàn thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 65
Tải về
194/QĐ-STNGMT 22/04/2022 Quyết Định V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV nước sạch Tâm Đức Huy(do bị mất), đồng thời cấp lại giấy chứng nhận QSDđất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần nhà máy nước sạch Ninh Cường(do chuyển đổi công ty)tại thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh.
Lượt xem: 36
Tải về
55/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định về việc công bố nagyf bầu cử Tổ trưởng TDP trên địa bàn thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 56
Tải về
4104/QĐ- UBND 21/03/2022 Quyết định Kiện toàn Ban tuyển sinh Quân sự huyện Trực Ninh
Lượt xem: 46
Tải về
2226/QĐ UBND 14/10/2021 Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Ninh Cường và khu dân cư tập trung tại xã Trực Đại huyện Trực Ninh.
Lượt xem: 57
Tải về
1740/QĐ BGTVT 30/09/2021 Về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực ( đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19.
Lượt xem: 66
Tải về
1826/QĐ-UBND 16/03/2021 Kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện
Lượt xem: 95
Tải về
12