Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
276/TB-VPCP 05/09/2022 Bản sao TB số 276/TB-VPCP ngày 05/9/2022 của VPCP Kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia gđ 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 44
Tải về
274/TB - VPCP 22/09/2022 Bản sao TB số 274/TB-VPCP ngày 05/9/2022 của VPCP Kết luận tại cuộc họp ngày 22/8/2022 về thúc đẩy triển khai tác nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia gđ 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ nay đến cuối năm 2022
Lượt xem: 43
Tải về
119/TB-UBND 26/04/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh
Lượt xem: 64
Tải về
103/TB - UBND 06/04/2022 Thông báo về việc tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 78
Tải về
10/TB-UBND 21/02/2022 Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch UBND huyện tại hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Lượt xem: 68
Tải về
212/TB -UBND 27/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
Lượt xem: 78
Tải về
202/TB UBND 18/10/2021 Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid - 19 tại huyện Ý Yên
Lượt xem: 79
Tải về
02/TB - BTV 15/10/2021 Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 75
Tải về
06/TB-HĐND 08/03/2021 Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh Khóa XVIII, NK 2016-2021
Lượt xem: 111
Tải về
14/TB-HĐND 04/03/2021 Thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND thị trấn Ninh Cường khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Lượt xem: 146
Tải về
12