Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/KH - UBND 14/02/2023 Kế hoạch Triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, tham gia tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ
Lượt xem: 40
Tải về
10/KH - UBND 09/02/2023 Kế hoạch Vận động, tuyên truyền xây dựng phòng trào toàn dân tham gia PCCC, xây dựng mô hình Tổ liên gia, Điểm chữa cháy công cộng
Lượt xem: 37
Tải về
07/KH - UBND 19/01/2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.
Lượt xem: 45
Tải về
04/KH - UBND 12/01/2023 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về
14/KH -UBND 09/02/2023 Kế hoạch thực hiện chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị" và " Xây dựng mô hình công dân học tập" gia đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 30
Tải về
129/KH - SVHTTDL 08/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025
Lượt xem: 25
Tải về
11/KH - UBND 09/02/2023 Kế hoạch vận động, tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, xây dựng mô hình Tổ liên gia, Điểm chữa cháy công cộng.
Lượt xem: 26
Tải về
10/KH - UBND 09/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
09/KH - UBND 08/02/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về
70/KH-UBND 22/09/2022 Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH
Lượt xem: 71
Tải về
123