Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
70/BC-UBND 29/05/2017 Tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017
Lượt xem: 315
Tải về
116/BC-UBND 03/10/2016 Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại huyện Trực Ninh
Lượt xem: 255
Tải về
01/TB-HĐBĐG 03/10/2017 Thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở
Lượt xem: 295
Tải về
19/QĐ-UBND 09/11/2017 V/v Thành lập Ban quản lý dự án công trình: Cải tạo nâng cấp đường trục xã Trực Phú, hạng mục: Đoạn từ QL37B đến xóm Thanh Minh, đoạn từ đường đất thánh đến đê sông Ninh Cơ
Lượt xem: 306
Tải về
18/QĐ-UBND 08/11/2017 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn xã Trực Phú
Lượt xem: 357
Tải về
13/TB - HĐND 02/12/2020 Thông báo nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ mười ba HĐND thị trấn Ninh Cường khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -2021.
Lượt xem: 69
Tải về
01/QĐ - UBND 25/01/2021 Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020
Lượt xem: 74
Tải về
02/QĐ - UBND 25/01/2021 Quyết định về việc khen thưởng cho các nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2020
Lượt xem: 71
Tải về
05/QĐ - UBND 30/01/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19.
Lượt xem: 74
Tải về
14/TB-HĐND 04/03/2021 Thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND thị trấn Ninh Cường khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Lượt xem: 65
Tải về
123456789