Kế hoạch thực hiện chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị" và " Xây dựng mô hình công dân học tập" gia đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 14/KH -UBND
Ngày ban hành 09/02/2023
Ngày hiệu lực 09/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị" và " Xây dựng mô hình công dân học tập" gia đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-hoc-tap-cong-dong.pdf